• REJESTRACJA
  • +48 91 383 45 44
  • +48 509 600 964
  • Kontakt
  • gabinet@stomatologiawkamienicy.pl
  • Social media: Facebook
  • Lokalizacja
  • ul. Kościelna 39 A
  • 74-100 Gryfino (mapa)

INFORMACJA DLA PACJENTA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

Polityka Prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Patryk Sobczyk, z siedzibą w Gryfinie, ulica Kościelna 39 a, 74-100 Gryfino, tel. kontaktowy 509-600-964. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, d i art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO, w celu wykonywania na Państwa rzecz świadczeń zdrowotnych.

Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, Państwa dane mamy prawo przekazać, przy zachowaniu bezwzględnej poufności danych osobowych, osobą/firmą współpracującymi z nami:

1. pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecamy zadania takie jak: pracownia techniczna, firma informatyczna, firma kurierska oraz firma świadcząca usługi rachunkowo-księgowe.

3. osobom upoważnionym przez Państwa do uzyskania informacji o Państwa stanie zdrowia oraz związanej z tym dokumentacji medycznej w ramach realizacji Państwa praw pacjenta.

Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu i po zakończeniu leczenia przez okres 20 lat, zgodnie z ustawa o prawach pacjenta na podstawie art.29. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia i sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Prawo do bycia zapomnianym (usunięcie danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody nie jest w pełni realizowane wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej – wskazany w art, 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji wykonania świadczeń.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu